Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wybraniu wykonawcy

Zawiadomienie o wybraniu wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. 000 euro.

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń GCK w Kowalach Oleckich

Zamówienie dotyczy modernizacji pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich - sali widowiskowej, utworzeniem łazienki dla osób niepełnosprawnych, według załączonego rzutu parteru oraz przedmiaru robót, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Inwestycja zlokalizowana jest na...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty

Zamawiający – Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich informuje, o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.